Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Föreningen Stockholms Rusthåll 1940-41

Föreningen Stockholms Rusthåll existerade mellan 1940-41 och hade som syfte att ekonomiskt understödja de svenskar som stred som frivilliga i det finska vinterkriget (1939-1940).

Som mest kunde organisationen räkna med 11.000 betalande medlemmar.

Liknande organisationer fanns runtom i hela Sverige.

Bilden intill föreställer en av Stockholms Rusthålls reklammontrar på varuhuset PUB vårvintern 1940.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad