Foto

Föreningen Stockholms Rusthåll 1940-41

Föreningen Stockholms Rusthåll existerade mellan 1940-41 och hade som syfte att ekonomiskt understödja de svenskar som stred som frivilliga i det finska vinterkriget (1939-1940).

Som mest kunde organisationen räkna med 11.000 betalande medlemmar.

Liknande organisationer fanns runtom i hela Sverige.

Bilden intill föreställer en av Stockholms Rusthålls reklammontrar på varuhuset PUB vårvintern 1940.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En grupp män på Kungsholmen nystar garn. Garnet skulle användas till  kläder åt Finska soldater

En grupp män på Kungsholmen nystar garn. Garnet skulle användas till kläder åt Finska soldater

Svenska nödhjälpskommittén för Finland

Svenska nödhjälpskommittén för Finland

Upprop från Stockholms Rusthåll 1940

Upprop från Stockholms Rusthåll 1940