Läs artikeln
Text
Författare: Åström, Annette (f. 1951). Stadsmuseet i Stockholm

Skyltar, transpondrar och tullkepor : Stockholmsförsöket i Stadsmuseets samlingar / artikelförfattare: Annette Åström

I september år 2006 folkomröstade Stockholmarna om trängselskatt för biltrafik innanför tullarna. Omröstningen föregicks av Stockholmsförsöket, vilket innebar att bilar som under perioden 3januari–31 juli 2006 passerade innerstadens in- och utfarter på försök skulle betala en skatt för sin passage genom någon av de 18 betalstationerna. Yrkestrafik, miljöbilar m.fl. var undantagna skatten. I försöket ingick också utökad kollektivtrafik. T.ex. infördes 14 nya direktbusslinjer från kranskommunerna in till staden och flera nya avgiftsfria infartsparkeringar."
(Ur artikeln)

I Stockholms stadsmuseum finns flera föremål registrerade som i framtiden kommer att väcka"minnen från detta historiska försök.

6 sidor illustrerad

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseum. 5. - 2009. - S. 72-77

Uppdaterad