Handskriven skrivstilstext
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Svante Gustaf Borin minns en snöstorm...

 ... och förundras över samtidens nymodigheter.

"Lörd. 29/1-10. Snöstorm. 
En tisdag för 60 år sedan det var d. 29 januari 1850 var jag med om en förfärlig Snöstorm med stark köld då så många människor i mellersta Sverige fröso ihjäl. Den tiden fans ej järnvägar som fraktade mjölk till Hufvudstaden utan hitfördes denna genom åkande mjölkbud - vanligen kvinnor och yngre personer, de fröso ihjäl och insnöade på vägarna. En sådan händelse har sedermera icke förekommit dess bättre.

Kommunikations medlen nuförtiden — hvilken märklig förändring har icke skett! järnvägar Stambanor. Bibanor, enskilda banor. Elektriska Spårvagnar. Motorbåtar. Ångbåtar. Vattenvägar kan hållas öppna hela vintern formedelst starkt byggda Isbrytare — så, att fartyg komma och går året om. För 60 år sedan kunde man vara glad om Seglare kunde komma in vår Sthlms hamn före midsommar. Var det några ångare så voro de så svaga att de icke kunde forcerade isarna. eller nu !? Hvilken skillnad?"

Svante Gustaf Borin (1827-1911) var stockholmare, grosshandlare, fastighetsägare och baptistdiakon.

Mellan 1906 och fram till sin död 1911 förde han en detaljerad dagbok som är full med upplysningar om det samtida livet i Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad