Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Huvudvattenledning läggs ner i Norrström

På bilden läggs en huvudvattenledning ned i Norrström år 1897. I bakgrunden byggs det nya Riksdagshuset på Helgeandsholmen. Byggnaden med torn till höger är stadens rannsakningsfängelse.

Under mitten av 1800-talet hade tankar börjat växa fram om hur vattenförsörjning i Stockholm skulle lösas. Kaptenen för Kungliga Väg- och Vattenbyggnadskåren Fredrik W Lejonancker fick uppdraget att utarbeta ett förslag som antogs 1858. Arbetet med att förse hela staden med vattenledning inleddes omedelbart.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad