”På en Banco-sedel” – Carl Christoffer Gjörwells anteckningsbok 1824.
Text

”På en Banco-sedel” – Carl Christoffer Gjörwells anteckningsbok 1824

Carl Christoffer Gjörwell d.y. var en av de tidiga 1800-tals främste svenska arkitekter, mellan 1804-37 beklädde han posten som stadsarkitekt i Stockholm.

Texten ovan är en kort dikt med titeln ”På en Banco-sedel”, tagen ur Gjörwells anteckningsbok från år 1824.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Svenskt perukmode – Carl Christoffer Gjörwells anteckningsbok 1824

Svenskt perukmode – Carl Christoffer Gjörwells anteckningsbok 1824