Foto
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stadens norra kasern, Storgatan 23 (Östermalm 1:17)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Storgatan 23 på Östermalm)

1738 byggdes hörnhuset av bryggaren Lars Malmborg, 1749 flygeln utmed Skeppargatan med mälthus och magasin. Fastigheten köptes 1812 av staden för att användas som kasern. Åren 1856-1888, under unionstiden, var H M Konungens Norska Garde förlagt hit. 1891-1927 låg här Östermalms brandstation och 1894-1977 Östermalms polisstation. Upprustat 1979.

Built in the 18th century as a brewery. From 1812 used as barracks, The Royal Norwegian Guards were stationed here between 1856-88. Norway and Sweden were united 1814-1905. Between the years 1891-1927 it was used as a fire station and between 1894-1977 as a police station.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad