Blå emaljerad skylt med vit text
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

F.d. Nya Elementarskolan för flickor, Kommendörsgatan 31 (Brandvakten 7)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Kommendörsgatan 31 på Östermalm)

byggdes 1926, arkitekt Albin Stark och Fredrik Lidvall. Den föregicks av en stor cirkus- och teaterbyggnad, uppförd 1888, nedbrunnen 1913. Skolan grundades 1902 av fil dr Anna Ahlström och fick liksom pojkläroverken studentexamensrätt. Detta manifesterades i en monumental arkitektur. Skolgården gavs namnet Fredrika Bremers plan. Skolan blev 1973 kommunal, med namnet Ahlströmska skolan. Den förvärvades 1995 av Carlssons skola, som grundades 1871.

These school premises were built in 1926 to a design by A. Stark and F. Lidvall. The monumental exterior reflected the school’s original status as a leading grammar school for girls, founded in 1902 by Dr. Anna Ahlström.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad