Text
Författare: Andersson, P.. Stockholms stadsarkiv

Sundsvallsbo bestulen på Centralstation - brev 1876

Sommaren 1875 blev författaren till detta brev bestulen på sin kappsäck på Stockholms Centralstation. Nästan ett år senare har hen inte hört något från Stockholmspolisen. Brevet rensskrivet:

Till Detektiva Polisvaktkontoret i Stockholm

Från undertecknad bortkom den 10 juni 1875 på Centralstationen i Stockholm, en kappsäck öfverdragen med svart guttaperka innehållande bland annat 1 par stöflar med galoscher af läder, märkt med A. 1 par blå byxor, kalsonger, natt- samt stärkskjårta kragar, näsdukar, strumpor, en anotationsbok jemte ett bref och tvenne Porträtter m. m.

Saken anmäldes genast vid Poliskontoret derstädes, inga upplysningar har kommit mig till del: får derföre vänligen anhålla om svar härå om något försports rörande denna sak.

Högaktningsfullt P. Andersson

Sundsvall och [svårtydd ort] den 17 april 1876.

Porto följer.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad