Text

Sundsvallsbo bestulen på Centralstation - brev 1876

Sommaren 1875 blev författaren till detta brev bestulen på sin kappsäck på Stockholms Centralstation. Nästan ett år senare har hen inte hört något från Stockholmspolisen. Brevet rensskrivet:

Till Detektiva Polisvaktkontoret i Stockholm

Från undertecknad bortkom den 10 juni 1875 på Centralstationen i Stockholm, en kappsäck öfverdragen med svart guttaperka innehållande bland annat 1 par stöflar med galoscher af läder, märkt med A. 1 par blå byxor, kalsonger, natt- samt stärkskjårta kragar, näsdukar, strumpor, en anotationsbok jemte ett bref och tvenne Porträtter m. m.

Saken anmäldes genast vid Poliskontoret derstädes, inga upplysningar har kommit mig till del: får derföre vänligen anhålla om svar härå om något försports rörande denna sak.

Högaktningsfullt P. Andersson

Sundsvall och [svårtydd ort] den 17 april 1876.

Porto följer.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Centralstationen. Stora vänthallen

Centralstationen. Stora vänthallen

Interiör från Centralstationen vid  Vasagatan

Interiör från Centralstationen vid Vasagatan

Öppen hästspårvagn vid Centralstationen, år 1904.

Öppen hästspårvagn vid Centralstationen, år 1904.