Text

Rudolf Wall vill ha tidningsförsäljerskas påstående om stöld utrett - brev till polisen 1876

Dagens Nyheters grundare Rudolf Wall (1826-1893) skrev det här brevet till polisen den 8 april 1876, med anledning av att en av de kvinnor som sålde tidningen på gator och torg påstått sig blivit bestulen på pengar som tillhörde Wall. Brevet renskrivet:

Till Kungl. Poliskammaren!

En qvinna Pettersson som jemte sin dotter under någon tid kringburit exemplar af Dagens Nyheter och som bor i Fattigherberget uti nr 16 Södermanlandsgatan, har i dag på mitt kontor uppgifvit att hon blifvit bestulen på 60 kronor 25 öre, mig tillhöriga medel.

Att undersökning i anledning häraf anställes, anhåller jag vördsamt.

Stockholm 8 april 1876
Rudolf Wall

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kandidat-väsendet i tidningarne. Satirisk illustrerad dikt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 35, den 26 augusti 1866

Kandidat-väsendet i tidningarne. Satirisk illustrerad dikt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 35, den 26 augusti 1866