Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Den Gyldene Freden, Österlånggatan 51 (Argus 6)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Österlånggatan 51 i Gamla Stan)

Huset byggdes på 1720-talet av vinskänken Petter Hellberg, som här öppnade källaren Den Gyldene Freden. Namnet syftar på freden i Nystad 1721. Genom konstnären Anders Zorns testamente kom huset 1920 i Svenska Akademiens ägo. Huset upprustades 1987-89. Källaren har varit stamställe för Evert Taube och andra konstnärer och författare.

Built in 1720 by a vintner who opened the famous tavern Den Gyldene Freden (The Golden Peace). The house has been owned by the Swedish Academy since 1920. The tavern was a favourite haunt of the poet Evert Taube and other artists.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad