Lydert Bartels hus (Cepheus 25)
Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Lydert Bartels’ hus, Själagårdsgatan 2 (Cepheus 25)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Själagårdsgatan 2 i Gamla Stan)


Huset uppfördes av köpmannen Lydert Bartels åren kring 1660 med utnyttjande av en äldre byggnad åt Köpmangatan. Portalen är utförd av stenhuggaren Johan Wendelstam. I flera av våningarna finns högklassig inredning från omkring år 1700. Det brutna taket med takpaviljong och räcken av smidesjärn tillkom efter 1760. 1970 iståndsattes huset och återfick sin ursprungliga fasaddekor.

The building was erected around 1660. The portal was made by the mason Johan Wendelstam. The interior dates from 1700. In 1970 the original exterior was restored.

 Portal (Cepheus 25)

Foto: S. Detthoff, Samfundet S:t Erik

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad