Foto
Fotograf: Schantz, Bengt. Spårvägsmuseet

Spårvagn i korsningen Gamla Tyresövägen - Sockenvägen - Kärrtorpsvägen 1950

Utsikt västerut mot Sockenvägen. Huset bakom spårvagnen med en Konsum-butik är fastigheten Dalgärdet 12 på Sockenvägen 532. Där finns en Coop Nära-butik 2012.

Uppdaterad