Foto
Fotograf: Schantz, Bengt. Spårvägsmuseet

Spårvagn på linje 8 vid korsningen Gamla Tyresövägen och Sockenvägen 1950

Huset på bilden är fastigheten Gipsgjutaren 29 som 2012 ligger på Sockenvägen 538. Där spårvagnsstationen syns på bilden ligger 2012 fastigheten Gipsgjutaren 31. Utsikt österut.

Uppdaterad