Foto
Fotograf: Hillbo, Gunnar. Spårvägsmuseet

Södertörnsbussarnas terminal på Ringvägen 1966

Busstrafiken Stockholm - Södertörn (BSS) hade sin terminal vid gamla Piehls bryggeri. Bussarna var gulvita med en grön rand längs sidan.

Utsikt åt öster. Där den röda tegelbyggnaden ligger på bilden ligger idag kvarteret Rektangeln med Ringens köpcentrum. Rakt fram korsningen Götgatan-Ringvägen. Det stora huset till vänster är fastigheten Kolonnen 6, till höger i bakgrunden kvarteret Kroken.

Uppdaterad