Foto

Södra Blasieholmshamnen sedd mot nordväst. Södra Blasieholmshamnen 4 - 8