Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen sedd mot nordväst. Södra Blasieholmshamnen 4 - 8

Uppdaterad