Foto

Götgatans korsning med Skånegatan vid skattehuset. Trådbuss på linje 91