Foto
Fotograf: Trapp, Håkan (1938-1967). Spårvägsmuseet

Trådbuss på linje 90 i Årsta

Skönstorpsvägen i nordvästlig riktning. Det är Hjälmarsvägen som tar av till vänster en bit in i bilden. Husen på vänster sida om Skönstorpsvägen tillhör fastigheten Hjälmaren 7, de på höger sida närmast i bild tillhör kvarteret Klemmingen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad