Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Pensionärshem på Handelsvägen 172 år 1953

Historik Enskede nya servicehus, med 87 lägenheter samt dagverksamhet och restaurang, uppfördes ursprungligen som pensionärshem av Stockholms stads Fastighetsnämnd 1952. Det genomgick ett flertal om- och tillbyggnader på 1980-talet och år 2001 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Uppdaterad