Foto
Fotograf: Ekelund, Gunnar. Spårvägsmuseet

Gåsflock på spårvägsspår vid Sofielundsplan i Enskede

Platsen där Sofielundsplan låg kallas 2012 Sofielundsmötet.

Uppdaterad