Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Spårvagnshållplatsen Hammarby år 1948

Stationen bytte namn till Skärmarbrink 1958. Kvarteret Barkborren längs Palandergatan till höger.

Uppdaterad