Foto

Parkering vid hållplatser på Regeringsgatan. Buss på linje 55