Foto
Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Spårvägsmuseet

Flygfoto över Västerbron under byggnad 1933

Uppdaterad