Foto

Korsningen Ulvsundavägen/Ranhammarsvägen. Interiör från en Ulvsundabuss som krockat. Folksamling beskådar