Foto

Norrlandsgatan 11. Sveriges esperantister har kongress på Byggnadsföreningen. Fr.h. Ordförande i esperantoförbundet Jan Strönne tillsammans med veteranerna Waldemar Langlet och Paul Nylén