Foto
Fotograf: Glype, Sune. Stockholms stadsmuseum

Högre allmänna läroverket i Gubbängen. Första studentkullen, i mitten på bilden sitter Sven Båkman, bredvid honom två okända flickor

Uppdaterad