Foto

Fyrkanten på Långholmen, byggnad från 1780-talet