Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stadsmuseet i Stockholm

Brunkebergstorg 13-15, Restaurang och hotell Gillet. Reklamföreningens årsmöte. I samspråk t. v. kvällens föredragshållare lektor Gösta Bergman och ordförande civilekonom Börje Lindberg

Uppdaterad