Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Engelbrektskyrkan med pastorsbostället till vänster, från Östermalmsgatan

Uppdaterad