Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Engelbrektskyrkan med pastorsbostället till vänster, från Östermalmsgatan

Uppdaterad