Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Centralstationen. Järnvägsvagn som utställningslokal för utställningen "Planen bakom Marshallplanen". Mr. Roger Nelson, t.f. Marshallchef i Sverige, och generaldirektör Erik Upmark

Uppdaterad