Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Revisorsamfundet tittar på hålkortsmaskiner. En kvinna använder en hålkortsmaskin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad