Foto

Revisorsamfundet tittar på hålkortsmaskiner. En kvinna använder en hålkortsmaskin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion om ökad utbildning av hålkortspersonal - stadsfullmäktige 1962

Motion om ökad utbildning av hålkortspersonal - stadsfullmäktige 1962