Foto

Elever och lärare från Storkyrkans folkskolor har minnesstund om Gustaf V