Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

Elever och lärare från Storkyrkans folkskolor har minnesstund om Gustaf V

Uppdaterad