Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Fredhälls folkskolas (Fredhällsskolan) aula. Deltagare i Småskollärarinneförbundets kurs

Uppdaterad