Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Fredhälls folkskolas (Fredhällsskolan) aula. Deltagare i Småskollärarinneförbundets kurs

Uppdaterad