Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Blommensbergsvägen 116, Blommensbergs folkskola. Magister Ernst Säfvelin med tävlingsbidrag i Affischtävlingen inför Söndagsskolans 100 -års jubileum 1951

Uppdaterad