Foto

Kronobergsgatan 2, Kungsholmens brandstation. Brandmästare Sigurd Thurlin med brandutrustning som han själv arbetat fram och förbättrat