Foto

Valhallavägen 76, Engelbrekts folkskola. Trafikpolisens Kasperteater om trafiksäkerhet