Foto

Stureplan 1. Hotel Anglais, entrén. Hollandshjälpens kontor. (Insamling med anledning av stormfloden)