Foto

Fredsgatan 2, Fritzes bokhandel. Skyltfönster med nya barn- och ungdomsböcker

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hvar man träffas - julen 1906

Hvar man träffas - julen 1906