Foto

Södra Blasieholmshamnen 6 och 8. Terrass byggs framför Grand Hotel