Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Södra Blasieholmshamnen 6 och 8. Terrass byggs framför Grand Hotel

Uppdaterad