Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Kungsgatan 84, Ny Dags sätteri- och tryckerilokaler. Brandskadat material efter eldsvåda

Uppdaterad