Foto

Kungsgatan 84, Ny Dags sätteri- och tryckerilokaler. Brandskadat material efter eldsvåda