Foto
Fotograf: Johansson (SvD). Stadsmuseet i Stockholm

Hantverkargatan 1, Stadshuset. Luftskyddsövning i Stadshusets luftskyddscentral. De två sittande männen fr. h. övervaktmästaren F. Sandahl och stadshusets luftskyddschef Gunnar Norgren

Uppdaterad