Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Sollidenscenen under "Skansenkväll". 11-åriga Ingeborg Nyberg från Sundsvall som framfört 2 sånger intervjuas av Folke Olhagen

Uppdaterad