Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Mätning av fötter

Uppdaterad