Foto

Svartmangatan 6, Mäster Olofsgården. Storkyrkopojkarnas juniorklubb jubilerar. Samling kring leksakståg