Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Mynttorget 2, Kanslihuset. Delegation hos handelsministern. 2:a person från vänster: Åkesson, vidare; Brodén, Ericsson, Ljungqvist, Setréus, Linell

Uppdaterad