Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Grafiska arbetsgivarförbundet uppvaktar statsrådet John (Kinna ) Ericsson. Fr.v. Ericsson, Wickman (ryttmästare), Westling (notarie), Nordenfalk (hovrättsråd)

Uppdaterad