Foto

Flygfoto över Tallkrogen

De två korsande gatorna är Lingvägen och Victor Balcks väg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flygbild över Tallkrogen småstugeområde från NO

Flygbild över Tallkrogen småstugeområde från NO

Flygfoto Stockholm / Nils-Åke Siversson

Flygfoto Stockholm / Nils-Åke Siversson