Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Carl Eldhs Strindbergsmonument även kallat Titanen (tidningsurklipp)

Uppvisning av förlagan i gips

 ”Skulptören Carl Eldhs mäktiga Strindbergsgestalt är nu fullbordad i alla detaljer och bildhuggaren själv kunde på måndagen  demonstrera sitt verk för den samlade sakkunskapen. Monumentet är tills vidare i gips, men skall nu genast vandra till konstgjutare Bergman. Pengar finna för monumentets utförande i brons, men platsen för dess uppställande är ännu ej bestämd. På bilden ser man hr Eldh stående vid monumentets fot…”

I Tegnérlundens östra del står den färdiga bronsskulpturen. Skulptören förevisade sin gipsmodell redan på Konstnärsförbundets utställning hos Liljevalchs 1916 men det skulle dröja till 1942 innan den kom på plats.

Carl Eldh tillhörde August Strindbergs intima vänkrets och gjorde flera porträtt av författaren redan under hans livstid. Och i sin skulptur ville han framhäva August Strindberg som både tragisk trotsare och den orolige sökaren, en människa och titan i strid med onda och goda makter, utan frid och glädje, men en trots sin ensamhet stark och bjudande gestalt.               

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad