Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Klubben Fritt Forum

Klubben Fritt Forum, bildat 1927, var "en sammanslutning av personer med intresse för fri diskussion av kulturella och samhälleliga frågor" och som för detta ändamål organiserade "enskilda och offentliga möten". Enligt sina stadgar skulle klubben vara politisk obunden.

I regel anordnade klubben ett par diskussionsmöten per år, oftast med specialinbjudna experter om de ämnen som diskuterades. Under 1950-talet höll klubben allt som oftast sina möten på Restaurant Tattersall på Östermalm medan man under 1960-talet brukade husera på Hotel Anglais. Under 1970-talet var lokalen framför andra Stadshuskällaren på Kungsholmen. 

De ämnen klubben tog upp till diskussion under sin långa verksamhetstid, den upplöstes först 1988, var många och skiftande. En del ämnen berörde direkt situationen i Stockholm medan andra var mer allmänna. En del diskussionsämnen var vidare strikt tidsbundna medan andra hade en aktualitet som bär giltighet än idag.

Klicka på någon av länkarna här intill för att ta del av några av de ämnen klubben fann det värt att ta upp till diskussion mellan åren 1956 och 1977.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad