Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Inkvartering sökes för demonstranter

Över 30.000 deltagare, merparten från landsbygden, deltog den 6 februari 1914 i Bondetåget genom Stockholm. Organisatörerna bakom demonstrationen hade då sedan nyårsafton 1913, när Kommittén för Bondetågets mottagande bildats, arbetat febrilt med att skaffa fram logi åt alla påtänkta deltagare. Ifrån sina lokaler på Vasagatan 3 sände kommittén under januari månad 1914 bl.a. ut särskilt färdigtryckta brevkort till olika institutioner och privatpersoner i Stockholm där man med hänvisning till ”den gamla svenska gästfriheten” anhöll om inkvartering av deltagarna i tåget. Brevkortet här intill är utsänt från kommittén till föreståndaren J.A. Flodmark hemmahörande på Karlavägen 39, Östermalm. Uppenbarligen har föreståndare Flodmark valt att inte besvara brevet.

På det stora hela lyckades dock kommittén mer än väl med uppgiften att skaffa fram husrum till bondetågets deltagare. I en av de officiella minneskrifter som producerades efter tåget hittas bl.a. följande något snopna formulering om inkvarteringsfrågan: "Många af deltagarne i tåget hade emellertid på enskild väg skaffat sig husrum hos släktingar och vänner i Stockholm; och då man på byrån ej visste in detta, inträffade det förhållande, att ganska många hem blefvo utan de påräknade gästerna eller ock fingo blott några få."

Uppdaterad