Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Linnémonumentet

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid monumentet i Humlegården)

Den 13 maj 1885 avtäcktes Blomsterkungen, Fritjof Kjellbergs bronsstaty över Carl von Linné (1707-1778). Vi ser Linné avbildad med sitt vetenskapliga verk Systema Naturae och favoritblomman linnea.

I verket Systema Naturae beskriver Linné naturen i tre riken: växter, djur och stenar. Växter och djur beskrivs med ett släktnamn och ett artnamn på latin. Systemet används fortfarande i hela världen. Den sista upplagan av Systema Naturae1768, innehöll 2300 sidor.

I sin Flora Svecia skriver Linné om favoritblomman linnea: ”Växer här och där i mycket gamla skogar bland mossor och i skugga, på karga, daggiga, steniga ställen ... i Stockholm vid Brahelund... Blommornas lukt påminner om sockerkonfekt...” (Brahelund låg i Hagaparken).

Kring Linnémonumentet sitter fyra kvinnliga figurer: Den första, representerar botaniken med blomma och förstoringsglas. Den andra, medicinen med hygieiaskålen och asklepiosstaven. Den tredje, mineralogin med en kristall och ett manuskript. Den fjärde kvinnan representerar zoologin med en fjäril i ena handen.

Invigningen 1885 blev en stor folkfest. Stockholm pryddes med linneor. Cigarraskar och punschflaskor dekorerades med linneablommor.

Någon föreslog till och med att ändra namnet på Humlegården. till Linnéparken vid Linnéfirandet 1907.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Uppdaterad